Λιποαναρρόφηση Cavitation

Δρα μηχανικά στον λιπώδη ιστό, καταστρέφοντας τον ανώδυνα και μειώνοντας τον όγκο του

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 λεπτά

40 €